Specijalistička ordinacija iz ginekologije i akušerstva Viva

Specijalistička ordinacija iz ginekologije i akušerstva Viva

Specijalistička ordinacija iz ginekologije i akušerstva Viva

Specijalistička ordinacija iz ginekologije i akušerstva Viva

REDOVNI GINEKOLOŠKI PREGLED SPREČIĆE NASTANAK i RAZVOJ OBOLjENjA KOD ŽENA.

POSETITE NAS SA POPUSTOM OD 50%, SISTEMATSKI GINEKOLOŠKI PREGLED (GINEKOLOŠKI PREGLED, COLPOSKOPIJA, PAPA TEST, VS, RUČNI PREGLED DOJKI ), ULTRA ZVUK-COLOR DOPLER KOJI IZNOSI 3000,00 DIN.

• OSNOVNI GINEKOLOŠKI PREGLEDI
• KOLPOSKOPIJA
• UZIMANJE BRISA NA PAPANICOLAU
• UZIMANJE VS
• ULTRAZVUK 2D,3D,4D
• PREGLED MALE KARLICE TRANSVAGINALNOM i TRANSABDOMINALNOM SONDOM
• ULTRAZVUČNI PREGLED DOJKI
• LASERSKA VAPORISACIJA
• COLOR DOPPLER
• PRAĆENJE TRUDNOĆE
• GENETSKE ANALIZE i ISPITIVANJA
• FETALNA EHOKARDIOGRAFIJA
• LASERSKE INTERVENCIJE


• OPREMA
4D ultrazvučni aparat (Toshiba)
CTG aparat
Laser (larserske interventije ectopia i condyloma)

• LASERSKE INTERVENCIJE
Vaporisacije ectopija na grlicu materice i condyloma na genitalijama. HPV tipizacije.

• PRAĆENJE TRUDNOĆE
Postavljanje dijagnoze rane trudnoće, normalne i patološke (vanmaterična trudnoća, missed ab, molarna trudnoća itd.).

Praćenje zdravstvenog stanja trudnice (redovno merenje krvnog pritiska, tel. težine, laboratorijske analize, CTG, akušerski i ultrazvučni pregled), blagovremeno uočavanje pojave simptoma bolesti i nepravilnosti u razvoju trudnoće i razvoju ploda.

• 3D ULTRAZVUK
3D ultrazvuk u ginekologiji se primenjuje za analizu morfologije genitalnih organa. Njegova primena omogućava neinvazivnu dijagnostiku urodjenih anomalija materice.

• 4D ULTRAZVUK
4D ultrazvuk se primenjuje u perinatologiji odnosno za praćenje trudnoće.

Primenom 4D ultrazvuka prati se razvoj ploda od ranog perioda implantacije, analiza morfologije u prvom tromesečju, razvijanje ploda u drugom tromesečju kao i razvoj i ponašanje fetusa u trećem tromesečju trudnoće.

Zbog visoke rezolucije slike 4D ultrazvuk omogućava otkrivanje i analizu razvojnih anomalija ploda.

• GENETSKE ANALIZE i ISPITIVANJA
U slučaju povećanog rizika kao i u slučaju kada je pacijentkinja starija od 35 godina, radi se genetska anliza kojom se odredjuje kariotip ploda.

Genetska analiza i odredjivanje kariotipa i pola ploda može se uraditi najranije sa 9,5 nedelja trudnoće pa do 19 nedelja trudnože primenom biopsije horionskih resica - CVS i odnosno biopsija posteljice.

U drugom trimestru do 19. nedelje trudnoće se odredjuju biometrijski parametri koji ukazuju na potencijalni rizik za genetske anomalije ploda, tada se radi Triple test iz krvi na osnovu kog se takodje procenjuje rizik za odredjene grupe genetskih anomalija.

• FETALNA EHOKARDIOGRAFIJA
U drugom trimestaru trudnoće se radi fetalna ehokardiografija da bi se isključile anomalije na srcu ploda.

• COLOR DOPPLER ULTRAZVUK
Analiziraju se hemodinamski parametri u arterijskim krvnim sudovima fetusa (cirkulacija u glavi, pupčaniku, fetalnoj aorti, bubrezima, srcu) i u venskim krvnim sudovima.

Takodje se ispituju i krvni sudovi materice. Izmereni parametri mogu da ukažu na pojavu hipertenzije u trudnoći, kao i na neadekvatno snabdevanje fetusa kiseonikom, i veoma su važni u kontroli trudnoća sa visokim rizikom.

• RADNO VREME
radnim danima 10 - 22h
subotom 09 - 14h

Ordinacija Viva je privatna medicinska praksa specijalizovana za dijagnostiku i lečenje iz oblasti GINEKOLOGIJE.

Specijalistička ginekološka ordinacija "viva" osnovana je 2004. godine. Vlasnik ordinacije je Profesor Dr Atanasije Tasa Marković, specijalista ginekologije i akušerstva.

Ordinacija "VIVA" pruža kompletne usluge dijagnostike iz oblasti ginekologije, ginekološke onkologije, perinatologije, i rane dijagnostike genetskih anomalija ploda i laserske intervencije.

Stručni tim čine doktori koji iza sebe imaju dugogodišnje iskustvo i zavidne rezultate ostvarene u dijagnostici i lečenju iz oblasti ginekologije:
Profesor Dr Atanasije Tasa Marković - specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Biljana Kovačević (konsultant) ginekolog - akušer – citolog


Copyright © 2012
Infors portal